Riccardo Massi

Tenore

Carmen

Posted by in |

  • Date: Sun, Jun 04, 2017
  • Time: 14:30 - 17:30
  • Location: Jhihde Hall, Cultural Center, Taiwan

Georges Bizet:

CARMEN

Director| Matthew Barclay
conductor| Chih-chin Yang
Messo-soprano| Kirstin Chávez
Tenor| Riccardo Massi
Performer|Wu Bai-Yu-Hsi,
Ming-Fang Lo, Rios Li,
Ichiao Shih, Chueh-Yu Lai,
Yao Ying- jen, Yin-Chi Chang,
Chen han-wei
Kaohsiung Symphony Orchestra
Kaohsiung Chamber Choir
Century Voice Choir

Jhihde Hall, Cultural Center, Taiwan